Polska

Єжи Кронголд: Адреса у темрявах

Poeta, dyplomata kulturalny, antykwariusz. Urodził się w 1946 roku w Cieszynie, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent wydziału reżyserii dramatu (PWST Warszawa). Zadebiutował w 1972 roku zbiorem wierszy Samopalenie.  Od 1968-1975 członek grupy „Teraz” razem z Julianem Kornhauserem i Adamem Zagajewskim. W latach 1970-1972 organizował zjazdy poetów w Cieszynie, które miały znaczenie formacyjne dla zjawiska nazwanego później Nową Falą. Wydał kilkanaście tomików poezji, m.in. Oda do ognia (1982), Niż (1990), Wiek brązu (2000), Epitafium dla Lucy (2012), Skok w dal (2016, Nagroda Literacka Warszawy). Ostatnio opublikował zbiory wierszy Stance (2017) i Adres w ciemnościach (2017). W latach 2000-2006 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie, dwukrotnie był też konsulem generalnym RP w Ostrawie. Jego wiersze były tłumaczone m in. na czeski i słowacki. Obecnie mieszka w Puńcowie pod Cieszynem.