Симона Попеску: Над-реальність
– RumuniaPoetka, prozaiczka, eseistka urodzona w 1965 roku. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Bukareszteńskiego, obecnie jest docentem w katedrze literatury rumuńskiej. Swoje pierwsze trzy tomiki poezji z lat dziewięćdziesiątych wydała w autorskiej antologii Juventus și alte poeme („Juventus i inne wiersze“). By przybliżyć poezję studentom, wydała tomik Lucrări în verde. Pledoaria mea pentru poezie („Zielona praca. Moja obrona poezji“). Autorka autobiograficznej prozy Exuvii („Wylinka“). Oczarował ją surrealizm, czuje pokrewieństwo z pisarzem Gellu Naumem, który jest kluczową postacią rumuńskiego ruchu surrealistycznego. Poświęciła mu dwie książki eseistyczne: Salvarea speciei. Despre suprarealism și Gellu Naum („Ochrona gatunku. O surrealizmie i Gellu Naumie”), Clava. Critificțiune cu Gellu Naum („Clava. Krytyfikcja z Gellu Naumem) oraz przygotowała wydanie krytyczne jego twórczości. „Surrealiści są bardzo czuli na poezję świata zwykłego oraz tego, którego nie widzimy. Ona istnieje!“ – mówi. Wylinka ukazała się po polsku w 2002 roku w przekładzie Justyny Struzińskiej.