Ștefan Baghiu: Techno, deep house, klasyka (moderator Jakub Kornhauser, tłum. Radosława Janowska-Lascar)
– RumuniaPoeta, krytyk literacki, urodzony w 1992 roku w Piatra Neamț. Ukończył filologię rumuńską i francuską na uniwersytetach w Klużu–Napoce i Bukareszcie. Obecnie wykłada literaturę rumuńską na Uniwersytecie Luciana Blagi w Sybinie oraz współpracuje z czołowymi czasopismami literackimi i kulturalnymi swojego kraju. Pierwszą książkę wydał w wieku 21 lat, tomik Spre Sud, la Lăceni („Na południe, do Lăceni”), zachwycił Rumunię. Z jego wersów tryska muzyka eksperymentalna, imprezy, alkohol, narkotyki, które współbrzmią z najbardziej tradycyjnymi motywami klasycznej poezji. Skutkiem „wielkiej ewolucji” współczesnego świata, która odbywa się przede wszystkim w nocy, jest według niego przede wszystkim osamotnienie.