Łukasz Galusek: Przestrzeń, pamięć, tożsamość (moderator Bartosz Sadulski)
– PolskaRocznik 1973, architekt i wydawca, zastępca dyrektora do spraw programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Współautor publikacji: Jože Plečnik – architekt i wizjoner (2006), Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (2007), Rumunia. Przestrzeń, sztuka, kultura (2008), Pogranicze. O odradzaniu się kultury (2012), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (2014) oraz Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (2017). Współkurator kilku wystaw organizowanych przez MCK, ostatnio Architektury niepodległości w Europie Środkowej (2018/2019).