Andrei Dósa: Zielnik i Facebook (moderatorzy: Paulina Subocz-Białek, Ireneusz Staroń; tłum. Radosława Janowska-Lascar)
– RumuniaPoeta i prozaik, tłumacz z języka węgierskiego i angielskiego, redaktor czasopisma „Poesis internaţional”, urodzony w 1985 r. w Braszowie. Ukończył węgierską szkołę podstawową, na rumuńskim uniwersytecie studiował ekonomię i kierunek „Innowacja w kulturze”, pracował też w branży budowlanej jako kierownik ds. jakości. Zaczynał od haiku w języku węgierskim, które wydawnictwa odrzucały jako „poniekąd dekadenckie”, po rumuńsku wydał cztery tomiki wierszy: Când va veni ceea ce este desăvârşit („Kiedy stanie się to, co doskonałe”); American Experience; Nada; adevăratul băiat de aur („prawdziwy złoty chłopiec”) i powieść Ierbar („Zielnik”). Na styl jego pisania mają wpływ nowoczesne środki komunikacji. „Być może Facebook jest ostatnią wielką powieścią ludzkości, tematy są niezmienne, niezależnie od momentu w historii, zmienia się tylko sposób, w jaki piszemy.”