Bogumił Luft: Dyplomacja i dziennikarstwo (moderator Bartosz Sadulski)
– PolskaUrodził się w 1955 roku, niezależny publicysta oraz tłumacz literatury rumuńskiej, członek Rady Redakcyjnej katolickiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Więź”. W latach 1999-2006 redaktor i komentator dziennika „Rzeczpospolita”, a w latach 2001-2003 jego stały korespondent w Bukareszcie i Kiszyniowie. Ambasador RP w Rumunii w latach 1993-1999 oraz w Republice Mołdawii w latach 2010-2012. Autor książki Rumun goni za happy endem (2014) o historycznych i współczesnych losach narodu rumuńskiego. W 2018 roku ukazał się w jego wyborze tom Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury faktu.