Claudiu Komartin: Nowa fala (moderator Dariusz Sośnicki, tłum. Joanna Kornaś-Warwas)
– RumuniaPoeta, tłumacz, urodzony w 1983 roku w Bukareszcie. Na rumuńskiej scenie literackiej pojawił się jako dwudziestolatek, za swój debiutancki tomik Păpuşarul şi alte insomnii („Lalkarz i inne bezsenności”), otrzymał prestiżową nagrodę Mihaie Eminescu i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli tzw. Pokolenia 2000, które rumuńskiej poezji nadało nowy, współczesny kierunek. Następowały kolejne, nie mniej udane tomiki: m.in. Circul domestic („Domowy cyrk”), Hemoragia soarelui („Krwawiące słońce”), czy autorska antologia Maeştrii artei muribunde („Mistrzowie zamierającej sztuki”). Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Poesis Internaţional” i szefem wydawnictwa Maxa Blechera. Tłumaczy z języka francuskiego (Philippe Claudel, J.-M. Gustave Le Clézio, René Daumal i in.).