Słowacja

Dušan Vicen: Niewątpliwie przenikliwy pisarz// moderator: Katarzyna Dudzic-Grabińska

Urodzony w 1966 roku w miejscowości Trzciana (Trstená) na Orawie. Ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, a także na Wydziale Dramatu i Lalki Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych w Bratysławie. Pracuje jako reżyser i aktor. Pisze sztuki teatralne i słuchowiska radiowe, które zostały opublikowane w tomie Hry [2013, Dramaty]. Jest także autorem dwóch książek prozatorskich: Homo joga (1997) oraz Dotyk s absolútnom [2017, Dotyk absolutu]. „Vicen jest niewątpliwie przenikliwym pisarzem. W Dotyku absolutu porusza wielkie tematy jak sztuka, poszukiwanie sensu życia, niemożność odnalezienia swojego miejsca na świecie, złożoność relacji międzyludzkich, problemy z komunikacją, role płciowe, czy samotność” – napisała Tamara Janecová.