Iulia Militaru: Eksperyment, którego nie ma (moderator Paweł Szroniak, tłum. Radosława Janowska-Lascar)
– RumuniaPoetka, wydawczyni, urodzona w 1978 roku. Ze studiów medycznych uciekła na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Bukaresztańskiego, gdzie uzyskała doktorat z literatury. Prowadzi wydawnictwo Skupinu frACTalia, skoncentrowane na eksperymentalnej poezji i peryferyjnych gatunkach literackich. Napisała książkę poświęconą teorii poezji Metaforic și metonimic: o tipologie a poeziei („Metaforyczne i metonimiczne: typologia poezji”), jej pierwszy tomik poezji nosi tytuł Marea Pipeadă („Wielka fajkiada”). Razem z poetką Ancą Bucur i plastyczką Cristiną Budar wydała książkę Dramadoll, prowadzącą dialog między stylami, gatunkami i autorami. W swojej ostatniej poetyckiej książce „Confiscarea bestiei. O postcercetare” („Konfiskata bestii. Badanie ex post”) dekonstruuje i ponownie buduje poezję. Przesuwa granice swojej wypowiedzi artystycznej przez cyfrowe kolaże, instalacje i wideoinstalacje oraz mówi: „Literatura eksperymentalna nie istnieje. Istnieje tylko kombinacja dyskursów, poszukiwań, nic ponadto.“