Jakub Kornhauser: Awangarda na rowerze (moderator Irek Grin)
– Polskaurodzony w 1984 roku, poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca, teoretyk i historyk awangardy oraz filolog rumuński. Mieszka w Krakowie. Współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Opublikował cztery tomy poetyckie, za Drożdżownię (2015) otrzymał Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Ostatnio wydał tom esejów Wolność krzepi (2018) oraz książkę z prozami poetyckimi Dziewięć dni w ścianie (2019). Tłumaczony na kilkanaście języków. Przekłada literaturę awangardową pisaną po francusku, rumuńsku i serbsku. Autor dwóch monografii poświęconych awangardzie (ostatnio: Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, 2017) i redaktor kilkunastu książek naukowych (m.in. Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, 2014). Redaktor prowadzący serii wydawniczych „awangarda/rewizje" (Wydawnictwo UJ), „Rumunia Dzisiaj" (Universitas) i „wunderkamera" (Instytut Mikołowski). Redaktor pism „Nowa Dekada Krakowska" i „Romanica Cracoviensia", były redaktor „Literatury na Świecie". W ramach portalu internetowego Małopolska To Go wyznacza i opisuje trasy rowerowe. W „Gazecie Wyborczej Kraków" publikuje eseje o tematyce rowerowo-krajoznawczej.