Literatura rumuńska w Polsce: rozmowa z udziałem Dyrektor Instytutu Kultury Rumuńskiej Sabry Daici oraz tłumaczy: Radosławy Janowskiej-Lascar, Joanny Kornaś-Warwas, Jakuba Kornhausera
– PolskaLiteratura rumuńska w Polsce: rozmowa z udziałem Dyrektor Instytutu Kultury Rumuńskiej Sabry Daici oraz tłumaczy: Radosławy Janowskiej-Lascar, Joanny Kornaś-Warwas, Jakuba Kornhausera.

Mój ulubiony pisarz / pisarka z Rumunii to… Ktoś wymieni parę nazwisk, ktoś jedno, a ktoś inny odpowie, że Drakula. Jeszcze dwie dekady temu współczesna literatura rumuńska była praktycznie nieobecna w Polsce. Ostatnio jednak regularnie ukazuje się co roku kilkanaście przekładów prozy i poezji, a kilka wydawnictw (Amaltea, Książkowe Klimaty, Universitas) ma nawet specjalne serie dedykowane Rumunii. Jak do tego doszło? Czy literatura może stać się równie popularna w Polsce jak rumuńskie kino? A może już tak jest? I wreszcie, czy literatura rumuńska powstaje tylko po rumuńsku i tylko w Rumunii?
O tym wszystkim opowiedzą nam Sabra Daici – polonistka i wieloletnia Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Radosława Janowska-Lascar – tłumaczka literatury polskiej na rumuński oraz literatury rumuńskiej na polski (m.in. Matei Brunul L. D. Teodoroviciego), Joanna Kornaś-Warwas – tłumaczka poezji i prozy rumuńskiej (m.in. Księga szeptów V. Vosganiana) oraz Jakub Kornhauser – poeta, tłumacz i redaktor serii „Rumunia Dzisiaj” w wydawnictwie Universitas.

Radosława Janowska-Lascar
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (muzykologia i filologia rumuńska), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Al. I. Cuza w Jassach (Rumunia), w latach 1995-2001 lektorka jęz. polskiego na Uniwersytecie w Jassach, a w latach 2006-2012 lektorka języka rumuńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedsiębiorca (od 2005 roku prowadzi w Legnicy własną działalność gospodarczą). Tłumaczka literatury polskiej na język rumuński (m. in. Z. Herbert, S. Mrożek, H. Krall, P. Huelle, Cz. Miłosz) oraz literatury rumuńskiej na język polski (L. D. Teodorovici, D. Lungu, C. Teodorescu, F. Florian; w przygotowaniu kolejne tytuły). Propagatorka kultury, historii i sztuki rumuńskiej, organizatorka wielu imprez w tym zakresie we współpracy z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy i Klubem Mieszkańców Agatka w Legnicy. Od 2012 roku prezeska Stowarzyszenia Kobiet „Babiniec” w Legnicy.

Joanna Kornaś-Warwas 

tłumaczka literatury rumuńskiej i lektorka języka rumuńskiego. Jest autorką przekładów najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich takich jak Ana Blandiana, Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Varujan Vosganian, Matei Vișniec.
Laureatka Nagrody Literackiej Miasta Gdańsk za przekład tomu wierszy Moja ojczyzna A4 Any Blandiany (2016) oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” za przekład Księgi szeptów Varujana Vosganiana (2016).
W 2017 roku została uhonorowana Nagrodą dla Tłumacza przyznawaną przez rumuńskie czasopismo kulturalno-literackie „Observator cultural” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rumuńskiej na język obcy.

Jakub Kornhauser 
 
urodzony w 1984 roku, poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca, teoretyk i historyk awangardy oraz filolog rumuński. Mieszka w Krakowie. Współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Opublikował cztery tomy poetyckie, za Drożdżownię (2015) otrzymał Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Ostatnio wydał tom esejów Wolność krzepi (2018) oraz książkę z prozami poetyckimi Dziewięć dni w ścianie (2019). Tłumaczony na kilkanaście języków. Przekłada literaturę awangardową pisaną po francusku, rumuńsku i serbsku. Autor dwóch monografii poświęconych awangardzie (ostatnio: Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, 2017) i redaktor kilkunastu książek naukowych (m.in. Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, 2014). Redaktor prowadzący serii wydawniczych „awangarda/rewizje" (Wydawnictwo UJ), „Rumunia Dzisiaj" (Universitas) i „wunderkamera" (Instytut Mikołowski). Redaktor pism „Nowa Dekada Krakowska" i „Romanica Cracoviensia", były redaktor „Literatury na Świecie". W ramach portalu internetowego Małopolska To Go wyznacza i opisuje trasy rowerowe. W „Gazecie Wyborczej Kraków" publikuje eseje o tematyce rowerowo-krajoznawczej.