Marin Mălaicu-Hondrari: Wszystkie siły, wszelkie intencje (moderator Magdalena Piekarska, tłum. Radosława Janowska-Lascar)
– RumuniaPoeta, prozaik, tłumacz, jeden z najczęściej nagradzanych pisarzy współczesnej Rumunii. Urodzony w 1971 roku w Sângeorz-Băi w Siedmiogrodzie. Dorastał na wsi w górach, po maturze pracował w różnych zawodach, próbował pisać, w wieku trzydziestu jeden lat wyjechał do Hiszpanii i pracował jako stróż, kierowca i ogrodnik. Swoje doświadczenia opisał dwa lata później w debiucie poetyckim Zborul femeii pe deasupra bărbatului („Lot kobiety nad mężczyzną”). Po kolejnych dwóch latach nastąpił debiut prozatorski Cartea tuturor intențiilor („Księga wszelkich intencji”), według krytyki „mocny tekst spod pióra człowieka, który przeżył szalone rzeczy, który miał siłę, by zapisywać je, zachowując spokój”. Potem opublikował powieści Apropierea („Bliskość“), Lunetistul („Snajper”) oraz liczne wspaniałe tłumaczenia z języka hiszpańskiego (Mario Vargasa Llosy, Care Santosa, Enrique Noguerasa, Luisa Landero i in.). Bliskość ukazała się w 2015 roku w przekładzie Dominika Małeckiego.