Czechy

Martin C. Putna: Obrazy

Urodzony w 1968 roku w Písku. Ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora antropologii społecznej i kulturowej. Zajmuje się historią literatury i przekładu, prowadzi programy w radiu i telewizji, wykłada też na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Karola. Wydał ponad trzydzieści książek, m.in. powieść Kniha Kraft (1996, Książka Kraft), wywiad rzekę Vždycky v menšině (2013, Zawsze w mniejszości) oraz dwie trzytomowe publikacje. Pierwsza z nich jest poświęcona czeskiej literaturze katolickiej na przestrzeni lat 1848-1989 (ukazywała się w latach 1998-2017), natomiast w drugiej omawia historię amerykańskiej, rosyjskiej oraz środkowoeuropejskiej kultury i religijności (2010-2018).