Bartosz Sadulski: Mniej niż jedno zwierzę (moderator Magdalena Piekarska)
– PolskaUrodzony w 1986 roku, poeta i dziennikarz. Autor tomów wierszy post (2012), tarapaty (2016) oraz mniej niż jedno zwierzę (2019). Za pierwszy z nich był
nominowany w 2013 roku do Nagrody Literackiej Silesius w kategorii „debiut”, za drugi otrzymał wrocławską nagrodę kulturalną „Warto”. Jego utwory były tłumaczone na ukraiński, słowacki i angielski. Autor przewodników po Malcie i Bornholmie. Tegoroczny stypendysta programu „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stały współpracownik portalu dwutygodnik.com, sekretarz redakcji kwartalnika „Herito” wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Kiedyś mieszkał we Wrocławiu, dziś mieszka w Nowej Hucie.