Petro Jacenko: Pismo jako „oszczędny startup” (moderator Waldemar Mazur, tłum. Marcin Gaczkowski)
– UkrainaPisarz, dziennikarz, wykładowca kreatywnego pisania. Urodził się i dorastał we Lwowie (jego utwory koncentrują się wokół historii rodzinnego miasta), pracuje w branży IT.

Laureat ogólnoukraińskich konkursów literackich „Nowi autorzy”, „Smołoskyp”. Stypendysta programu Gaude Polonia oraz Bank Austria Literaris. Autor ośmiu książek prozatorskich. Jego utwory zostały przetłumaczona na język polski i niemiecki.

W grudniu 2018 roku otrzymał we Lwowie Nagrodę Miasta Literatury UNESCO za powieść Neczuj. Nemow. Nebacz (Nie czuj. Nie mów. Nie patrz). Twierdzi, że do napisania książki wykorzystał metodę „oszczędnego startupu”: był w ciągłej relacji z przyszłymi czytelnikami. Wraz z żoną, pisarką literatury dziecięcej, Hałyną Tkaczuk stworzył kurs „Programujemy… straszne historie” dla dzieci w wieku szkolnym, w którym uczestnicy mogą uczyć się programowania i kreatywnego pisania.