Václav Kostelanski: Návrat k literatúre
– Słowacja„W życiorysie nic mi się nie zmieniło“ – mówi. Urodzony w 1982 roku w Powažskiej Bystrzycy, najpierw elektrotechnik, a potem pomocnik na budowie, bezrobotny, student Wydziału Pedagogicznego, wychowawca w Zakładzie Poprawczym, strażnik więzienny i chwilowo pedagog specjalny w poprawczaku dla dziewcząt. Autor trzech książek prozatorskich: Chuť zabiť („Chęć, by zabić”, 2013), Incident („Incydent”, 2014) i Virtuóz („Wirtuoz”, 2018). O tej ostatniej Michaela Rossová napisała: „Proza Kostelanskiego jest jednoznacznie i wyraźnie wystylizowana, ma mocną fabułę. Podczas gdy inni w zgodzie z trendami zanurzają się we własnym świecie, analizują i opowiadają o sobie, Kostelanski patrzy na świat i w treściwych opowieściach zdaje relację z niego relację. Antyliteratura? Mnie to raczej wygląda na powrót do literatury, literaturę par excellence.”