Varujan Vosganian: Ministerstwo literatury (moderator Magdalena Piekarska, tłum. Joanna Kornaś-Warwas)
– Rumunia



Urodzony w 1958 roku w Krajowej w ormiańskiej rodzinie, na uniwersytecie w Bukareszcie ukończył ekonomię i matematykę. Przewodniczący Związku Ormian w Rumunii i senator z ramienia Partii Narodowo-Liberalnej. Kilkukrotnie był ministrem ekonomii i finansów, obecnie jest zastępcą przewodniczącego Związku Pisarzy Rumuńskich. Poeta – m.in. wydał tomy Ochiul alb al reginei („Białe oko królowej”), Isus cu o mie de braţe („Tysiącręki Jezus”), czy lirykę o charakterze autobiograficznym Cartea poemelor mele nescrise („Księga moich nienapisanych wierszy”). Prozaik – autor m.in. powieści Statuia Comandorului („Pomnik Komandora”), w której opisuje cierpienia i beznadzieję Rumunów podczas życia w państwie totalitarnym, a przede wszystkim historycznej powieści Cartea şoaptelor („Księga szeptów”), która stanowi sugestywną sagę narodu ormiańskiego w Turcji, Armenii i Rumunii w XX wieku. Za tę ostatnią książkę, która ukazała się po polsku w 2015 roku w przekładzie Joanny Kornaś-Warwas Vosganian otrzymał w 2016 roku we Wrocławiu Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus.