Wołodymyr Rafejenko: Pieśni o miłości i śmierci (moderator Marcin Gaczkowski)
– UkrainaUrodził się i wychował w Doniecku, studiował filologię rosyjską i kulturoznawstwo. Przez długi okres uważał się za pisarza rosyjskiego. Po 2014 roku przeprowadził się do Kijowa, wszedł do ukraińskiego środowiska literackiego. W 2017 roku na język ukraiński przełożono powieść Dowhi czasy (Długie czasy) oraz Mała knyżka proszczań (Mała książka pożegnań). W roku 2019 opublikował pierwszą książkę po ukraiński Mondehrin (pisni pro smert’ ta lubow) (Mondehrin (pieśni o miłości i śmierci)). Języka ukraińskiego zaczął się uczyć od podstaw w 2014 roku.

Zaczął publikować jeszcze w latach 90. w różnych periodykach. Wydał trzy tomy poetyckie i siedem powieści. Jego utwory prozatorskie były nominowane i wygrywały w rosyjskich konkursach – powieść Demon Dekerta została uhonorowana w 2013 Rosyjską Nagrodą Główną. W 2018 roku powieść Dowhi czasy otrzymała Międzynarodową Nagrodę Wyszehradzką.

Proza Rafejenka to literatura erudycyjna, nasączona fantasmagorycznymi obrazami i tematami, zjawiskami i aluzjami do tekstów literackich. Nazywany jest „magicznym postmodernistą” przez intertekstualność i gęstość jego prozy.