Polska

Wojciech Jagielski: Wojna wcale nie nadchodzi w ciszy... // Moderator: Jacek Antczak

Polski dziennikarz, reporter, pisarz, współpracujący z PAP 1986-91, Gazetą Wyborczą 1991-2012, PAP 2012. Jako dziennikarz specjalizuje się w problematyce Afryki, Kaukazu, Azji Środkowej i Południowej. Unika stereotypów, dogłębnie poznaje świat, o którym pisze.  Podczas podróży w rejon Kaukazu starał się rozwikłać trudne relacje Gruzinów, Czeczenów czy Ormian z ościennymi krajami (m. in:  książka Dobre miejsce do umierania – opisująca  krwawy rozdział w historii Kaukazu czy Wszystkie wojny Lary, kameralna opowieść o kobiecie z wioski na pograniczu czeczeńsko-gruzińskim). Laureat szeregu nagród dziennikarskich i literackich.